Unistate ja unustate oma tööasjad – kui nii juhtub sageli, võib teil olla see sündroom

teadus.postimees.ee
Uuendatud 10. juuli 2024, 21:54
Copy
CDSiga inimesed võivad vajada rohkem aega koolitööde ja tööülesannete täitmiseks.
CDSiga inimesed võivad vajada rohkem aega koolitööde ja tööülesannete täitmiseks. Foto: Unsplash

Kas sa unistad sageli? Kas oled sageli loid ja kipud ülesandeid tehes kergesti unelema? Sul võib olla kognitiivne eemaldumissündroom ehk CDS (Cognitive Disengagement Syndrome).

CDSi kirjeldasid psühholoogid esmakordselt 1960ndatel ja 1970ndatel, kui nad märkasid, et mõned inimesed ilmutavad neid omadusi püsivamalt kui teised. Miks aga peetakse seda sündroomiks, mitte lihtsalt omapäraseks isiksuseomaduseks?

Erinevus seisneb mõjus. Inimestel, kellel on CDS, segab nende käitumine oluliselt igapäevaelu, akadeemilist sooritust ja sotsiaalseid suhteid.

Kuigi kõik unistavad aeg-ajalt, on neil, kellel on CDS, raske püsida ülesannete juures pikema aja jooksul. See ei ole lihtsalt tähelepanematus või laiskus; CDS on püsiv muster, mis võib häirida inimese suutlikkust erinevates eluvaldkondades edu saavutada.

Erinevalt tähelepanupuudulikkuse ja hüperaktiivsuse häirest (ATH), mis hõlmab hüperaktiivsust ja impulsiivsust, iseloomustab CDSi selle «loium kognitiivne tempo» – varasem nimetus seisundile.

Seda seisundit ei tunnustata eraldi «tähelepanuhäirena» vaimsete häirete diagnostilises ja statistilises käsiraamatus (DSM – diagnostic and statistical manual), mis on USAs kasutatav vaimsete häirete standardne klassifikatsioon. Kuid kasvav hulk teadusuuringuid viitab sellele, et CDS väärib rohkem tähelepanu ja seda tuleks eristada ATHst.

ATHga inimene suudab keskenduda, kuid tõenäoliselt muutub hajameelseks ja suunab tähelepanu millelegi muule. CDSi puhul ei suuda inimene algusest peale keskenduda.

Kuidas tuvastada CDSi?

Diagnoosimine on keeruline, kuna ametlikke kriteeriume pole. Siiski kasutavad mõned psühholoogid sümptomite hindamiseks küsimustikke ja käitumisvaatlusi, keskendudes sagedasele unistamisele, vaimsele udususele ja aeglasele töötlemiskiirusele.

Vanemad ja õpetajad räägivad sageli sellisest käitumisest lastel, kes näivad eemalolevad või kes vastavad küsimustele ja täidavad ülesandeid aeglasemalt.

Aeglane töötlemiskiirus tähendab, et inimestel kulub kauem aega teabe vastuvõtmiseks, mõistmiseks ja sellele reageerimiseks. Näiteks koolis võib aeglase töötlemiskiirusega õpilasel kuluda kauem aega küsimusele vastamiseks või ülesande täitmiseks, kuna nad vajavad rohkem aega materjali mõistmiseks ja vastuse läbimõtlemiseks. See ei tulene intelligentsuse või pingutuse puudumisest – nende aju lihtsalt töötleb teavet aeglasemalt.

Toetus ja ravi

CDSi toetus ja ravi on alles arenemas. Kognitiiv-käitumuslik teraapia (KKT) on levinud, et aidata inimestel arendada paremaid toimetulekuviise ja parandada keskendumisvõimet.

Mõned teadlased uurivad stimulantide kasutamist, mis on sarnased ATH ravis kasutatavatega, kuid tõendid on endiselt ebajärjekindlad.

Elustiilimuutused, nagu stabiilsem une rutiin ja regulaarse liikumise lisamine, on samuti soovitatavad sümptomite haldamiseks.

Teadlikkuse puudumine

Üks suurimaid raskusi on teadlikkuse puudumine selle seisundi asjus. Paljud inimesed, sealhulgas mõned tervishoiutöötajad, võivad CDSi pidada lihtsalt laiskuseks või pingutuse puudumiseks. See stigma võib takistada inimesi abi otsimast ja vajaliku toetuse saamist.

Hoolimata ametliku tunnustuse puudumisest arvatakse, et CDS võib mõjutada märkimisväärset osa elanikkonnast. Uuringud viitavad, et see võib olla sama levinud kui ATH, mis mõjutab umbes 5–7% lastest. See viitab sellele, et märkimisväärne arv inimesi võib vaevelda CDSi sümptomite käes, ilma et nad sellest teadlikud oleksid.

CDSi mõistmine on oluline, kuna see aitab mõjutatud inimestel saada vajalikku tuge. Tunnistades, et CDSi käitumine ei ole lihtsalt isiksuseomadus või püüe näida ükskõiksena, vaid laiemat probleemi tähistavad märgid, saame paremini toetada inimesi nende sümptomite haldamisel ja elukvaliteedi parandamisel.

Allikas: The Conversation

Tagasi üles