ETTEAIMATAV ÜLLATUS Kaalulangetusravimid vähendavad selle ülekaalust tuleneva tapva haiguse riski

teadus.postimees.ee
Copy
Diabeedi- ja kaalulangetusravimid võivad vähendada ülekaalust tulenevate vähkide riski.
Diabeedi- ja kaalulangetusravimid võivad vähendada ülekaalust tulenevate vähkide riski. Foto: LEE SMITH

Antidiabeetiliste ja kaalulangetusravimite klassi puhul, mida tuntakse GLP-1RAdena (sealhulgas Ozempic ja Wegovy), on leitud oluliselt vähendavat rasvumisega seotud vähiriski 2. tüübi diabeediga patsientidel kümnel juhul 13st, selgub uuest uuringust.

Alles eelmisel nädalal kajastati ühte vähestest negatiivsetest lugudest semaglutiidi, glükagoonilaadse peptiidi 1 retseptori agonistide (GLP-1s või GLP-1RAs) klassi kuuluva ravimi kohta, mida kasutatakse kaalulangetuseks ja/või diabeediraviks.

Negatiivne uudistsükkel osutus aga lühiajaliseks. Case Western Reserve'i ülikooli (CWRU) meditsiinikooli juhitud uus uuring lisab GLP-1RAde positiivsete mõjude loendisse veel ühe: rasvumisega seotud vähiriskide vähendamine.

Kolmteist tüüpi vähki on määratletud rasvumisega seotud vähkidena (OAC): sapipõievähk, meningioom, pankreasevähk, maksavähk, munasarjavähk, kolorektaalvähk, hulgimüeloom, söögitoruvähk, endomeetriumi vähk, maovähk, rinnavähk, kilpnäärmevähk ja neeruvähk. Rasvumine ja 2. tüübi diabeet käivad sageli käsikäes ning patsientidele määratakse GLP-1RA ravimeid, et ravida üht või mõlemat seisundit. Levinud GLP-1RA ravimid on semaglutiid (Ozempic, Wegovy), liraglutiid (Saxenda, Victoza) ja dulaglutiid (Trulicity).

Teadlased uurisid anonüümseid elektroonilisi terviseandmeid enam kui 1,6 miljonil USA patsiendil, kellel oli diagnoositud 2. tüübi diabeet ja kellele oli määratud GLP-1RA või mõni teine diabeediravim (insuliin või metformiin) ning kellel oli meditsiinilisi kokkupuuteid tervishoiuasutustega ajavahemikul märts 2005 kuni november 2018. Ühelgi uuringus osalejal ei olnud eelnevalt olnud ühtegi 13st OACst. Uuringus osalejatest 47 protsenti olid naised ning osalejate seas olid esindatud indiaanlased või Alaska põliselanikud, asiaadid, mustanahalised, Hawaii põliselanikud või muud Vaikse ookeani saarte elanikud. Uuringupopulatsioon jagati igale osalejale määratud ravimi järgi võrdluseks (nt määratud GLP-1RA, kuid mitte määratud insuliin vs. määratud insuliin, kuid mitte GLP-1RA).

Võrreldes insuliiniga, seostati GLP-1RAsid oluliselt madalama riskiga kümnel 13st OACst: sapipõievähi riski vähenemine 65 protsenti, meningioomi 63 protsenti, pankreasevähi 59 protsenti, maksavähi 53 protsenti, munasarjavähi 48 protsenti, kolorektaalvähi 46 protsenti, hulgimüeloomi 41 protsenti, söögitoruvähi 40 protsenti, endomeetriumi vähi 26 protsenti ja neeruvähi 24 protsenti. Postmenopausaalse rinnavähi ja kilpnäärmevähi vahel ei olnud seost. Seos maovähiga oli 27 protsenti, kuid see ei olnud statistiliselt oluline.

Võrreldes metformiiniga, seostati GLP-1RAsid madalama riskiga kolorektaalvähi, sapipõievähi ja meningioomide puhul, kuid see ei olnud statistiliselt oluline. Siiski leidsid teadlased GLP-1RA rühmas, võrreldes metformiiniga, suurenenud neeruvähi riski.

«Selles uuringus 2. tüübi diabeediga patsientidega, kellel ei olnud algtasemel vähki, seostati GLP-1RAsid, võrreldes insuliiniga, madalama riskiga kümnel 13st OACst,» ütlesid teadlased. GLP-1RAde potentsiaalsed vähki ennetavad mõjud väärivad edasisi pikaajalisi uuringuid, samuti uuringuid individuaalsete, uuemate ja tõenäoliselt tõhusamate antidiabeetiliste ja kaalulangetusravimite kohta. Uuringud on samuti vajalikud, et hinnata nende ainete ennetavaid mõjusid mitte-OACdele.

Teadlased ei paku mehhanismi, mille abil GLP-1RAd oma vähki pärssivat mõju avaldavad, kuid ütlevad, et nende leiud neeru- ja rinnavähi kohta vajavad edasist uurimist. Nende teadmiste järgi ei ole varem teatatud neeruvähist GLP-1RAde kasutamisel, kuid nad kutsuvad üles jätkama neid ravimeid kasutavate patsientide jälgimist. GLP-1RAde mõju puudumine rinnavähile vajab uurimist, et määrata kindlaks pikaajalise ravi mõju ja paremini mõista suhet GLP-1RAde ja östrogeeni metabolismi vahel.

Teadlased märgivad uuringu piiranguid. Kuna tegemist on retrospektiivse vaatlusuuringuga patsiendi terviseandmete põhjal, on sellel olemuslikud piirangud, sealhulgas üle-, ala- ja valediagnoosimine ning kallutatus. Kuigi kontrolliti ulatuslikku muutujate loendit, ei olnud neid piiranguid ja kallutatusi võimalik täielikult kõrvaldada. Samuti, kuna puudus teave patsientide ravimiteraapia järgimise kohta, kasutasid teadlased võrdluseks põhimõtet «intention-to-treat» (ehk ravimite väljakirjutamist), sõltumata sellest, kas üksikisikud järgivad määratud raviskeemi või mitte.

Uuring avaldati ajakirjas JAMA Network.

Allikad: CWRU meditsiinikool via Scimexi ja New Atlas

Tagasi üles