Avalik pöördumine: uutest põlevkivikaevandustest tuleb loobuda (3)

Copy
Meretuulepark Saksamaal.
Meretuulepark Saksamaal. Foto: POOL

Ligi 20 organisatsiooni saatsid koalitsioonileppe läbirääkijatele pöördumise, milles avaldavad toetust majandus- ja taristuministri seisukohale loobuda uute põlevkivikaevanduste avamisest. Pöördumises julgustatakse loodavat valitsust tegutsema kliimaneutraalsuse eesmärgist lähtuvalt ja võtma selge tulevikusuund taastuvenergiale.

Pöördumisega soovivad allakirjutanud tulevaselt valitsuselt kokkuleppeid, mis ei lubaks uusi põlevkivikaevandusi, ning rõhutavad, et vaja on selget teekaarti, kuidas minna üle taastuvenergiale.

«Ainuüksi olemasoleva fossiilkütuste taristu kasutamine on piisav selleks, et me Pariisi kliimaleppega kokkulepitud eesmärki ei saavuta ning kliima soojeneb kahe kraadini, mis ületab inimkonna taluvuse piiri. Igasugused taastuvenergiale üleminekut takistavad või viivitavad investeeringud tulevad riigi pikaajaliste eesmärkide saavutamisele ainult kahjuks. Eestil tuleb vältida tegevusi, mis lukustavad meid fossiilkütuste põhise majanduse lõksu kasvõi lühikeseks ajaks ning annavad hoogu kliimakriisile,» selgitas Eestimaa Looduse Fondi kliimapoliitika ekspert Piret Väinsalu.

Selle asemel vajame tulevikku vaatavat ja terviklikku käsitlust, kuidas katta Eesti vajadused taastuvenergiaga, garanteerides samal ajal ka laiem ühiskondlik kasu ja looduse hea käekäik.

Samuti tuleb allakirjutanute sõnul välja arvestada, kui palju on siseriiklikuks tarbeks energiat vaja, milliseid võrguarendusi need nõuavad ning milliseid investeeringuid tuuleenergia, päikeseenergia, juhitavate võimsuste ja salvestuse näol vajame. Plaani fookuses peab olema, kuidas korraldada üleminekut õiglaselt, nii et sellest saaksid kasu kõik Eesti inimesed, kuidas tagada energiavaesuse ja energiakasutuse vähendamine ning mil viisil hoida ja edendada ülemineku käigus elurikkust.

Pöördumisele kirjutasid alla Arengukoostöö Ümarlaud, Bioneer.ee, Eesti Energiaühistu TÜ, Eesti Keskkonnahariduse Ühing, Eestimaa Looduse Fond, Eesti Ornitoloogiaühing, Eesti Päikeseelektri Assotsiatsioon, Eesti Roheline Liikumine, Eesti Vesinikutehnoloogiate Ühing, Eleport, Keskkonnaõiguse Keskus, Koosloodus SA, Mondo MTÜ, Päästame Eesti Metsad, Pärandkoosluste Kaitse Ühing, Rohetiiger ja Sorex.

Vaata lisaks:

Avalik pöördumine: Eesti vajab poliitilist tahet taastuvenergiale üleminekuks

Kommentaarid (3)
Copy
Tagasi üles