Putukaväilale luuakse uudne avalik puhkeala – Pelgu ühisaed (1)

Copy
Putukaväila põhjaosa.
Putukaväila põhjaosa. Foto: Sander Ilvest

Rohelise pealinna tiitliaastal rajab Tallinn Putukaväila Põhja-Tallinna ruumilõigule uudse kontseptsiooniga linnaaia – Pelgu ühisaia. Pealinna kõige suuremas ja kaasaegsemas linnaaias saab tulevikus kasvatada toitu nii peenrakastides kui aiamaadel, samuti luuakse sobiv keskkond kogukonnasündmuste korraldamiseks ja õuesõppe läbiviimiseks. 21. märtsil kell 17.30 toimub Põhja-Tallinna kogukonnamajas (Kari 13) infoüritus, kus tutvustatakse Pelgu ühisaia planeeringut, räägitakse sellest, kuidas linnaaed toimib ja milliseid üritusi on plaanis läbi viia.

Kolde puiestee ja Ehte tänava nurgale rajatavas Pelgu ühisaias on umbes 3000 ruutmeetri suurusele maa-alale planeeritud erinevaid taimekaste, kõrgpeenraid ja väiksemaid aiamaid, paigaldatakse kasvuhoone ja istutatakse viljapuid. Samuti rajatakse erinevaid istumisalasid ja varjualune väliürituste läbiviimiseks.

Linnaaiandus ehk söögi- ja tarbetaimede kasvatamine linnas on kasvavas trendis. Kohalike elanike initsiatiivil ja Tallinna linna toel on tänaseks loodud juba 30 kogukonnaaeda, kus tegutseb üle 2500 rohenäpu. «Kogemus näitab, et linnaaiandus avaldab positiivset mõju nii aiapidajatele endile, kui linnale tervikuna – levib heanaaberlik ja keskkonnasõbralik mõtteviis, avalikus ruumis on rohkem tegevusi ning säilib linnalooduse mitmekesisus. Pelgu ühisaia projektiga toetame nii Tallinna elanike huvi aianduse vastu kui Rohelise pealinna väärtusi ning arvestades linnaaianduse populaarsust ja kasvupotentsiaali, saab seda kogemust üle kanda ka teistesse piirkondadesse,» selgitas abilinnapea Vladimir Svet.

Pelgu ühisaed on 2019. aastal rajatud Pelgu kogukonnaaia edasiarendus. Ühisaia projekti viiakse ellu tihedas koostöös MTÜ-ga Pelguaed, kelle eestvedamisel tegutseb aias üle 60 aiandushuvilise. Need on eri rahvuse ja taustaga lähikonnas elavad inimesed, kes kasvatavad peenrakastides omale meelepäraseid taimi ning aiasaadusi. Samuti toimuvad Pelguaias regulaarselt üritused ja töötoad ning aastatega on siin kujunenud kokkuhoidev kogukond. «Kuigi ehitustööde tõttu jääb üks aiandusaasta vahele, usume, et uuenduskuuri läbinud linnaaed ja sellega kaasnevad kaasaegsed võimalused ning ühistegevusteks loodavad alad soodustavad kogukonnatunde kasvu veelgi,» on Pelguaia eestvedajad Martin Pennaste ja Olly Välk ühisel arvamusel.

Planeeritud tegevused viiakse ellu projekti «Pelgu ühisaia ehitus ja jätkutegevused» raames, mida toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus läbi Euroopa Majanduspiirkonna rahastatava kliimamuutustega kohanemise meetme. Seetõttu pööratakse projekti elluviimisel erilist tähelepanu keskkonnasäästlike lahenduste kasutamisele (nt vihmavee kogumine, looduslikud ehitusmaterjalid) ning universaalse disaini ja säästva arengu põhimõtete järgimisele (toiduga kindlustatus, inimeste heaolu ja tervis).

Lisainfot Pelgu ühisaia projekti kohta leiab Tallinna kodulehelt: www.tallinn.ee/pelguaed

Kommentaarid (1)
Copy
Tagasi üles