Silmapaistvad pärandniitude majandajad saavad tunnustuse

teadus.postimees.ee
Copy
Rannaniit Vana-Pärnus
Rannaniit Vana-Pärnus Foto: Urmas Luik / Parnu Postimees

Keskkonnaministeerium ja keskkonnaamet tunnustavad kolmapäeval silmapaistvamaid pärandniitude majandajaid, kes panustavad nii Eesti kõige liigirikkamate maastike säilimisse, kogukonna tegemistesse kui ka valdkondlikku arengusse.

Pärandkooslused – puis- ja rannaniidud, luhad ja loopealsed – säilivad üksnes niites või karjatades ja ehkki maakasutus ning traditsiooniline maaelu on muutunud, on Eestis üle 800 pärandniitude majandaja, kes oma tegevusega mitmekesistavad põllumajandust ja kannavad hoolt selle eest, et Eesti traditsioonilised looduskooslused ei hääbuks.

Keskkonnaameti ja keskkonnaministeeriumi projekti «Loodusrikas Eesti» korraldatava konkursi eesmärk ongi tunnustada neid pärandniidu majandajaid, kes paistavad silma pühendumuse, eeskujuliku hooldamise ning loodushoidliku mõtteviisi ja tegutsemisega.

Keskkonnaminister Madis Kallase sõnul hooldatakse praegu Eestis pärandkooslusi 42 000 hektaril. Selleks et säilitada liigirikkaid niiduelupaiku ja parandada nendega seotud liikide seisundit, on riik seadnud eesmärgi majandada 2027. aastal pärandniite vähemalt 50 000 hektaril.

«Pärandniidud pole olulised üksnes looduskaitselisest aspektist, vaid neil on ka sotsiaalmajanduslik mõju, sest nende hooldamine on maapiirkondades tähtis elatusallikas,» ütles Madis Kallas. «Tasakaalustatud looduskasutusega on meil võimalik säilitada inimeste võimalus elada maal, tegeleda loomakasvatuse ja põllumajandusega, samas aidata kaasa sellele, et säiliksid meie liigid ja kooslused.»

Neile maaomanikele, kes on valmis oma niidualasid majandama või rendile andma, annavad 2022. aastast alates nõu keskkonnaameti nõustajad, kes aitavad leida konkreetsele niidule sobiva lahenduse. Nõustaja vaatab koos maaomanikuga niidu kohapeal üle, arutab läbi võimalikud lahendused ning tutvustab parimaid pärandniidu taastamise ja majandamise tavasid ning toetusmeetmeid. Kõigil, kel on huvi oma maade majandamise vastu, on võimalus alustada siit.

Eelmine aasta osutusid 13 nominendi hulgast võitjateks Viljar Ilves Alam-Pedjalt, Ulvi ja Tiit Uusoja Hiiumaalt ja Ülle Tamm Manijalt.

Tagasi üles