L, 4.02.2023

Riigikogu hakkab menetlema eelnõu teadus- ja arendustegevusest

teadus.postimees.ee
Riigikogu hakkab menetlema eelnõu teadus- ja arendustegevusest
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Foto: Thor Balkhed / SWNS

Riigikogu juhatuse teisipäevase otsusega võeti menetlusse valitsuse algatatud teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni korralduse seaduse eelnõu.

Eelnõuga soovitakse kehtestada uue terviktekstina teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni korralduse regulatsioon, teatas riigikogu pressiteenistus. Kaasajastatakse valdkonna strateegilist juhtimist ja täpsustatakse valitsust ja ministreid nõustavate kogude töökorralduse aluseid.

Muudetakse teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni valdkonna finantseerimise korraldust. Kui seni on kõikidele teadus- ja arendusasutustele tagatud vahendid eelkõige baasfinantseerimisega, siis eelnõuga tagatakse see tegevustoetusega, mis on ette nähtud välishindamise läbinud avalik-õiguslikele ülikoolidele, haridus- ja teadusministeeriumi haldusalas olevatele riigi rakenduskõrgkoolidele ning avalik-õiguslikele teadus- ja arendusasutustele teadus- ja arendustegevuseks.

Riigi asutatud teadus- ja arendusasutuste puhul peab vajaliku rahastuse tagama vastav ministeerium.

Eraõiguslikud teadus- ja arendusasutused hakkavad saama toetust riigi prioriteetsetes valdkondades, mille tingimused sätestab ministri määrus. Nõuded evalveerimisele jäävad samaks. Uusi ülesandeid saab juurde SA Eesti Teadusagentuur, näiteks seoses teaduseetikakomitee moodustamisega. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon.

Märksõnad
Tagasi üles