Euroopa Innovatsiooninõukogu jagab üle pooleteise miljardi euro murranguliste tehnoloogiate arendamiseks

teadus.postimees.ee
Copy
Üks olulisi teemasid Euroopas on nüüd energia salvestamine, mida vaja päikese- ja tuuleparkide juurde. Selleks ja paljudeks teisteks läbimurdeliste tehnoloogiate arendamiseks eraldatakse teadlastele 1,6 miljardit.
Üks olulisi teemasid Euroopas on nüüd energia salvestamine, mida vaja päikese- ja tuuleparkide juurde. Selleks ja paljudeks teisteks läbimurdeliste tehnoloogiate arendamiseks eraldatakse teadlastele 1,6 miljardit. Foto: Bert Braet / Pixabay
 • Rahalootus on energia salvestamise, kvanttehnoloogia, pooljuhtide ja toidutehnoloogiatel
 • Innovatsiooninõukogu liige on ka Eestist pärit Skeleton Technologiesi tegevjuht Taavi Madiberk

Euroopa Komisjon võttis täna vastu Euroopa Innovatsiooninõukogu (EIC) 2023. aasta tööprogrammi, millega avatakse 2023. aastal teadlastele ja innovaatoritele 1,6 miljardi euro väärtuses rahastamisvõimalusi, et luua murrangulisi tehnoloogiaid ja avada uusi turge. Üle poole miljardi euro on eraldatud selleks, et arendada uue põlvkonna tehnoloogiaid, mida on vaja Euroopa jaoks strateegilistes valdkondades, nagu energia salvestamine, kvanttehnoloogia, pooljuhid ja toiduga kindlustatus.

2023. aasta uute rahastamisvõimalustega näidatakse taas, et EICi toetus HIT-tehnoloogiatele ja idufirmadele kasvab. Euroopa Innovatsiooninõukogu täna avaldatud mõjuaruandest selgub, et EICi fondi kaudu on toetatud juba 12 ükssarvikut, panustatud üle 10 miljardi euro jätkuinvesteeringutesse ja mitmekordistatud investeeringuid, võimendades neid lisainvesteeringutega, mis suurendavad algset investeeringut 2,6 korda.

Selle aasta tööprogramm sisaldab mitmeid uuendusi ja katseprojekte, millega toetatakse Euroopa uue innovatsioonikava elluviimist.

Põhilised uuendused on järgmised:

 • Idufirmadele ja VKEdele suunatud kaheksa eesmärki, et jõuda üleilmse juhtpositsioonini tehnoloogia arengu strateegilistes valdkondades (toetusteks ja investeeringuteks on eelarvest eraldatud 525 miljonit eurot).
 • Uus kava, mis aitab luua võimekatele teadlastele praktikakohti, et suurendada andekate innovaatorite juurdevoolu süvatehnoloogia idufirmadesse.
 • Naisnovaatorite toetuste suurendamine, viies omavahel kokku Euroopa Innovatsiooninõukogu rahastamisvahendi „Accelerator« eraldised ja ettevõtjad, keda toetatakse algatuse „Women TechEU» raames.
 • Toetus EICi innovatsioonimeetmete testimisele avaliku ja erasektori hankijate hulgas.
 • Koostöö Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudiga (EIT) ettevõtluse kiirendamise teenuste laiendamise ning EIC ja EIT ühise naisnovaatori auhinna loomise teel.

ELi prioriteedid saavad toetuse

EICi 2023. aasta tööprogrammis esitatakse EICi eesmärkide uus versioon. Idufirmadele on tulevikutehnoloogia väljatöötamiseks eraldatud üle poole miljardi euro. See läheb ELi eesmärkide elluviimiseks taastuvate energiaallikate kiirema kasutuselevõtu, pooljuhtide tarnekindluse tagamise ja toidutarneahelate ohutuse kindlustamise, samuti keskkonnahoidliku ehitamise valdkondades.

Nende eesmärkidega aidatakse otseselt ellu viia EL poliitikaeesmärke, näiteks algatusi REPowerEU, kiibimäärus, uus Euroopa Bauhaus, toiduga kindlustatus ja ELi missioonid programmi „Euroopa horisont« raames.

Euroopa Innovatsiooninõukogu rahastus ja toetused 2023. aastal

Järgmisel aastal toetab innovatsiooninõukogujärgmisi alasid:

 • Euroopa Innovatsiooninõukogu rahastamisvahend «Pathfinder» (343 miljonit eurot) multidistsiplinaarsetele uurimisrühmadele tuleviku-uuringuteks, mis võivad viia tehnoloogiliste läbimurreteni (toetuse suurus kuni 4 miljonit eurot).
 • Euroopa Innovatsiooninõukogu rahastamisvahend «Transition» (128,3 miljonit eurot), et muuta teadusuuringute tulemused innovatsioonivõimalusteks, keskendudes rahastamisvahendi «Pathfinder» projektide ja Euroopa Teadusnõukogu kontseptsiooni tõendamise projektide tulemustele, et kujundada välja tehnoloogiad ja luua konkreetsete rakenduste jaoks ärimudelid (toetuse suurus kuni 2,5 miljonit eurot).
 • Euroopa Innovatsiooninõukogu rahastamisvahend «Accelerator» (1,13 miljardit eurot) toetab idufirmasid ja VKEsid ning võimaldab neil töötada välja ja võtta ulatuslikumalt kasutusele suure mõjuga uuenduslikke lahendusi (HIT-tehnoloogiaid), millel on potentsiaali luua uusi või kujundada ümber olemasolevaid turge (toetuse suurus kuni 2,5 miljonit eurot, omakapitaliinvesteeringutena 0,5–15 miljonit eurot).

Kõigil Euroopa Innovatsiooninõukogu projektides osalejatel on juurdepääs ettevõtluse kiirendamise teenustele, mille vahendusel pakuvad nõustamist juhendajad, mentorid ja eksperdid ning aidatakse luua partnerlusi äriühingute, investorite ja muude osalejate vahel, samuti võimaldatakse kasutada mitmesuguseid muid teenuseid ja osaleda üritustel.

Mida on toetused seni saavutanud?

Euroopa innovatsiooninõukogu mõjuaruanne kaardistab EICi mõju alates 2014. aastast, mil EIC alustas oma täiemahulist tegevust, kuni 2021. aastani.

Siiani eraldatud toetustega

 • on loodud EICi ettevõtjate portfoolio, mille väärtus ületab 40 miljardit eurot ja kuhu kuulub 12 ükssarvikut ja 112 kentauri;
 • on eraldatud 10 miljardi euro väärtuses investeeringuid portfooliosse kuuluvatele ettevõtjatele, sealhulgas riskikapitali ettevõtjatele korporatsioonidele ja riiklikele tugipankadele;
 • rahastamisvahendist „Accelerator» on eraldatud 20% rahastusest naisjuhtidega ettevõtetele ja rahastamisvahendist „Pathfinder« üle 30% naisteaduritele;
 • on ellu viidud 92 investeerimislepingut, mille käigus on võimendatud EICi fondi kaasrahastuse abil investeeringuid 500 miljoni euro ulatuses (st et iga eurone investeering on kasvatatud EICi fondi kaudu 2,6 eurole);
 • on toetatud 500 teadusprojekti, mis on andnud tulemuseks umbes 1 375 innovaatilist lahendust, millest üle 90% puhul on tõenäoliselt tegemist uue või parema tootega või protsessiga;
 • on toetatud 100 miljoni euroga murranguliste ideede levikut EIC rahastamisvahendi „Transition» esimese projektikonkursi kaudu.

Euroopa Innovatsiooninõukogu kasutab rahastamise haldamisel ennetavat lähenemisviisi. Seda aitavad ellu viia EICi programmijuhid, kes koostavad innovatsiooni ja murrangulise tehnoloogia tulevikuvisiooni ning suunavad projektide portfelle seatud eesmärkide saavutamiseks.

Euroopa Innovatsiooninõukogu liige on ka Eestist pärit Skeleton Technologiesi kaasasutaja ning tegevjuht Taavi Madiberk.

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles