Teaduste Akadeemia sai juurde kolm uut akadeemikut

BNS
Copy
Akadeemik Ellu Saar.
Akadeemik Ellu Saar. Foto: Reti Kokk

Eesti Teaduste Akadeemia üldkogu valis füüsika akadeemikuks Toomas Rõõmu, arvuti- ja tehnikateaduste akadeemikuks Dan Bogdanovi ning sotsioloogia akadeemikuks Ellu Saare.

Keemilise ja bioloogilise füüsika instituudi juhtivteaduri Toomas Rõõmu teadustöö keskendub teraherts-spektroskoopia arendamisele ja selle kasutamisele erinevate füüsikanähtuste mõistmiseks. Muu hulgas võimaldab sagedusala ammutada ainulaadset infot molekulide kvantliikumise kohta ja mõista paremini uute materjalide omadusi.

Akadeemik Toomas Rõõm.
Akadeemik Toomas Rõõm. Foto: Reti Kokk

Küberneetika infoturbeinstituudi direktori Dan Bogdanovi teadustöö keskendub turvalist andmetöötlust võimaldavate tehnoloogiate arendamisele. Taoliste uuringute väljundid leiavad rakendust statistikas, terviseuuringutes, andmepõhises otsustamises ja finantspettuste vastases võitluses. Samuti võib olla neid tulevikus vaja näiteks Euroopa Liidus riikidevahelistes andmeruumides tervise-, liikuvus- ja energiaandmete ühiseks töötlemiseks ning nn kukrupõhise identiteedi ja tõendite süsteemi loomiseks.

Akadeemik Dan Bogdanov.
Akadeemik Dan Bogdanov. Foto: Reti Kokk

Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi professor Ellu Saare teadustöö on viimastel aastatel keskendunud muu hulgas Eesti sotsiaalsele kihistumisele ja mobiilsusele ning seda mõjutavatele teguritele, näiteks haridusele. Laiemalt on tema uuringute fookuses postsotsialistlike riikide eripära väljatoomine ja seniste riikide tüpoloogiate edasiarendamine.

Uute akadeemikute valimised kuulutati välja tänavu juunis. Konkursi tähtajaks, 3. oktoobriks laekus akadeemiasse üheksa avaldust kaheksale kandidaadile. Akadeemikuks valimiseks on tarvis saada kaks kolmandikku üldkogul osalevate akadeemikute häältest.

Tagasi üles