Eesti Panga teaduspreemiad pälvisid Triinu Tapver ja Pearl Etie

BNS
Copy
Eesti panga muuseum Estonia puiesteel Tallinnas.
Eesti panga muuseum Estonia puiesteel Tallinnas. Foto: Volli Vlasov, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons)

Keskpanga tänavuse teaduspreemia doktoritöö kategoorias pälvis Triinu Tapver oma uurimusega investeerimisfondide tootlikkusest Kesk- ja Ida-Euroopas ning magistritööde kategoorias sai esikoha Pearl Etie, kes uuris riigivõlakriisi vähendamise võimalust võlgade leevenduse programmide abil Sahara-taguse Aafrika riikide näitel.

Teaduskonkursi tööde hindamist juhtinud Eesti Panga majandusuuringute allosakonna juhataja Tairi Rõõm märkis, et seekordsed konkursitööd olid väga ajakohased ja tavapäraselt kõrge akadeemilise tasemega. «Tunnustan nii konkursile esitatud uurimuste autoreid kui ka nende juhendajaid sisuka panuse eest Eesti majandusteaduse arendamisse,» märkis Rõõm.

Triinu Tapver (TalTech) käsitles oma teadusartiklis «Luck and skill in the performance of global equity funds in Central and Eastern Europe» («Õnne ja oskuste roll globaalsete investeerimisfondide tootlikkuse puhul Kesk- ja Ida-Euroopas») investeerimisfondide tootlikkust aastatel 2005–2019. Ta otsis vastuseid sellele, kas aktiivselt juhitud fondid pakuvad teistsugust tootlikkust võrreldes passiivsete fondidega ning kas see on seotud fondijuhtide oskuste või õnnega. Uurimistöö tulemused näitavad, et enamik aktiivselt juhitud fonde teenis passiivsete fondidega võrreldes väiksemat tulu ning enamasti ei põhjustanud seda mitte halb õnn, vaid fondijuhtide vähesed oskused. Triinu Tapverile preemia toonud uurimuse tugevuseks peab komisjon eelkõige kaasaegse finantsturgude analüüsimeetodi (bootstrap-simulatsioonide) oskuslikku kasutamist.

Pearl Etie (Tartu Ülikool) analüüsis oma magistritöös «The sufficiency of debt relief as a panacea to sovereign debt crisis in Sub-Saharan Africa: A case study of Ghana, Nigeria and Zambia» («Võlgade leevendamise programmide mõju Sahara-taguse Aafrika riigivõla kriisi lahendamisel Ghana, Nigeeria ja Sambia näitel»), millist mõju on võlgade leevendamise programmid avaldanud riigivõla pikaajalistele trendidele Sambias, Ghanas ja Nigeerias. Kõigi kolme riigi puhul leiti, et programmid on pakkunud abi saavatele riikidele vaid ajutist leevendust ning pole võla kuhjumist pikemaajaliselt mõjutanud. Pikemas plaanis võivad majanduskasvu soodustavad makromajanduslikud sammud osutuda võlgade vähendamisel kasulikumaks kui otsesed võlgade leevendamise programmid. Uurimuse tugevuseks oli komisjoni arvates hästi argumenteeritud ja heal tasemel läbi viidud analüüs.

Teaduspreemiad antakse üle 4. novembril Eesti Pangas, Euroopa Keskpanga presidendi Christine Lagarde´i avaliku loengu raames. Kokku esitati sel aastal Eesti Panga teaduspreemia konkursile üheksa teadustööd: kolm doktoritööde ja kuus magistritööde kategoorias.

Urmas Sepa mälestusele pühendatud teaduspreemiaid annab Eesti Pank 2022. aastal välja 20. korda. Teadustööde konkursiga soovime avaldada tunnustust silmapaistva uurimistöö eest, ergutada teadustegevust majandusteaduse valdkonnas ning väärtustada õpinguid, mille eesmärk on omandada teaduskraad. Alates 2011. aastast on teaduspreemiaid välja antud kahes kategoorias: doktoritööl põhineva või doktoriõpingute raames läbi viidud uurimistöö ning magistriväitekirjal põhineva või magistriõpingute raames läbi viidud uurimistöö eest. Urmas Sepp (1956–2002) oli aastatel 1993–2002 Eesti Panga makromajanduse, hiljem majandusuuringute osakonna juhataja.

Tagasi üles