T, 27.09.2022

Anti üle Edgar Kanti ja teaduste akadeemia medalid

teadus.postimees.ee
Anti üle Edgar Kanti ja teaduste akadeemia medalid
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Edgar Kanti ja Eesti teaduste akadeemia medalid.
Edgar Kanti ja Eesti teaduste akadeemia medalid. Foto: Maris Krünvald

Eesti teaduste akadeemia tänasel üldkogul anti üle Edgar Kanti nimeline medal sotsiaalteaduste valdkonnas akadeemik Urmas Varblasele. Samuti anti üle kaks Eesti teaduste akadeemia medalit endisele Eesti teadusagentuuri juhatuse esimehele Andres Koppelile ja endisele akadeemia kirjastuse juhile Virve Kurnitskile.

Urmas Varblane pälvis tunnustuse suurepärase töö eest majandusteaduses. Tema säravate majandusteaduslike ideede ja tööde mõju ulatub tudengite õpetamisest üle panuse teaduskonna ja ülikooli arengusse kogu riigi tulevikku mõjutavate otsusteni.

Urmas Varblane
Urmas Varblane Foto: Maris Krünvald

Andres Koppel pälvis medali visa ja tulemusliku töö eest teadusleppe saavutamisel. Pikk diskussioon selle üle, milline on mõistlik riigipoolse teadus- ja arendustegevuse finantseerimise tase, päädis ligi neli aastat tagasi üldise tõdemusega, et selleks on sobiv 1% sisemajanduse koguproduktist. Poliitilise leppeni oli veel pikk maa minna. Andres Koppel võttis südame rindu ja asus eesliinile. Tänu tema visadusele sõlmiti detsembris 2018 teaduslepe praktiliselt kõigi Eesti poliitiliste jõudude osavõtul.

Andres Koppel
Andres Koppel Foto: Maris Krünvald

Virve Kurnitski pälvis medali väsimatu töö eest akadeemia kirjastuse teadusajakirjade kvaliteedi hoidmisel. Eesti põhiseaduse kohaselt ei ole riik kohustatud toetama teadustulemuste avaldamist. Eriti puudub riigil vajadus sekkuda eelretsenseeritavate teadusajakirjade töösse, kus eksisteerib objektiivsusel ja kvaliteedil rajanev süsteem valiku tegemiseks. See paneb erilise vastutuse neile, kelle hooleks on teaduse publitseerimise kvaliteedi tagamine.

Virve Kurnitski
Virve Kurnitski Foto: Maris Krünvald

Geograafi, majandusteadlase ja Tartu ülikooli rektori Edgar Kanti (21.02.1902-16.10.1978) nimeline medal on loodud 2020. aastal tunnustusena tänapäeva sotsiaalteadlastele. Edgar Kant andis omal ajal väärika panuse teaduste akadeemiale ja Eesti teadusesse, aga ka selle viimisele rahvusvahelisele tasemele.

Eesti teaduste akadeemia medal antakse üksikisikutele suurte teenete eest Eesti teaduse arendamisel või selle arendamisele kaasaaitamisel, samuti teenete eest Eesti teaduste akadeemia ülesannete täitmisel.

Märksõnad
Tagasi üles