Ülemaailmne uuring: klaaslagi hariduses on ka jõukates riikides visa kaduma

Copy
Õpilased koolis. Pilt on illustreeriv.
Õpilased koolis. Pilt on illustreeriv. Foto: Pixabay

Tüdrukud üle maailma kirjutavad oma akadeemilised ebaõnnestumised ande puudumise arvele, selgub kolmapäeval avaldatud põhjalikust uuringust soostereotüüpide kohta. Kusjuures paradoksaalsel kombel oli mõtteviis, et mehed on olemuselt justkui geniaalsemad, enim süvenenud just egalitaarsemates ühiskondades.

Selliseid stereotüüpe on küll uuritud ka minevikus, kuid ajakirjas Science Advances avaldatud uuringus on seda tehtud suuremas mahus. Selleks kasutati 500 000 kooliõpilase andmeid 2018. aasta PISA uuringust erinevatest riikidest üle maailma. See tähendab, et riikide tulemusi on võimalik ka omavahel võrrelda.

2018. aasta PISA uuringus pidid õpilased hindama, kuivõrd nad nõustuvad lausega: «Kui ma ebaõnnestun, siis kardan, et ma pole lihtsalt piisavalt andekas.». 72 uuritud riigist 71 kaldusid tüdrukud poistest rohkem oma ebaõnnestumisi talendi puudumisele omistama – seda isegi siis, kui sooritus oli võrdne. Poisid süüdistasid pigem väliseid tegureid. Ainus erand oli Saudi Araabia.

Vastupidiselt sellele, mida ehk võiks arvata, väljendusid erinevused enim just jõukamates riikides. Jõukates OECD riikides nõustus lausega 61 protsenti tüdrukutest ja 47 protsenti poistest. Teistes riikides oli see vahe vaid kaheksa protsenti. Kõige suurem oli erinevus kõrgema sooritusega õpilaste hulgas (võrreldes keskmise sooritusega õpilastega).

Uuringu kaasautor Thomas Breda Prantsusmaa riiklikust teaduskeskusest ja Pariisi majanduskoolist ütles intervjuus AFP-le, et kõikehõlmavat selgitust neil sellele fenomenile ei ole.

Klaaslagi ei paista kaduvat

Seda ilmset lõhet on märgatud varemgi – poisid on näiteks enesekindlamad ning lähevad suurema tõenäosusega õppima matemaatikat ja täppisteadusi. Breda sõnul näitab see, et kui riigid arenevad, siis soolised normid mitte ei kao, vaid kujundavad end uuesti.

Üks hüpotees on, et vabamates riikides on üksikisikutel rohkem ruumi vanadesse stereotüüpidesse tagasi langeda. Need riigid on väga keskendunud individuaalsele edule ja panevad rohkem rõhku andekusele. Ühiskonnas, kus talenti kui sellist nii palju ei väärtustata, on vähem ruumi selleks, et inimesed saaksid stereotüüpe rakendada.

Lisaks leidsid teadlased, et tunnetusel, et oled teistest vähem andekas, on tugev korrelatsioon kolme teise PISA uuringu raames uuritud näitajaga. Mida vähem andekad tüdrukud usuvad end poistega võrreldes olevat, seda vähem enesekindlad nad on, seda vähem naudivad nad konkurentsi ning seda vähem on nad valmis töötama valdkondades, nagu IT, kus on tavaliselt suur meeste ülekaal.

Neid kolme näitajat peetakse sageli ka põhjuseks, mis võivad aidata kaasa klaaslae püsimisele, mis naistel kõrgeimatele positsioonidele pääseda takistab. Uuringu autorid järeldasid tulemustele viidates, et klaaslagi ei kao riikide arenedes ja soolise võrdõiguslikkuse poole püüeldes niisama lihtsalt kuhugi.

Kuidas sellest siis üle saada? Breda sõnul võiks lahenduseks olla kaasasündinud andekusest mõtlemise lõpetamine. «Edukus tuleb õppimisest läbi katse-eksituse meetodi.»

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles