Eesti tippteadlased asuvad koostama poliitikasoovitusi Euroopa Komisjonile

teadus.postimees.ee
Copy
Akadeemik Anne Kahru.
Akadeemik Anne Kahru. Foto: Reti Kokk

Akadeemik Anne Kahru valiti Euroopa akadeemiate teadusnõukoja (European Academies Science Advisory Council – EASAC) keskkonnapaneeli uue töörühma «Neonikotinoidide mõju ökosüsteemi teenustele uusima teabe valgusel» (i.k Update Neonics) eksperdiks.

Neonikotinoidid on putukamürgid, mida on tarvitatud maailmas laialdaselt taimekaitses. Nende kasutamist piiratakse jõudsalt kahjulikkuse tõttu muule elustikule. Eriti oluline on hoida mesilaste ja teiste tolmeldajaputukate tervist, ilma kelleta põllud saaki ei anna.

Töörühm asub uute andmete alusel täpsustama Euroopa teaduste akadeemiate analüüsi ja uuendama Euroopa Komisjonile koostatud poliitikasoovitusi.

Eri riikide tippteadlastest koosneva töörühma peamine ülesanne on ajakohastada andmed nii neonikotinoidide kui ka nende asendamiseks mõeldud keemiliste putukatõrjevahendite mõju kohta ökosüsteemidele ja inimeste tervisele.

Kindlasti on vaja senisest täpsemalt mõista ja hinnata, kui vajalikud on sellised putukamürgid kahjuritõrjes. Sest põllumehed peavad toimima kooskõlas Euroopa Liidu pestitsiidide säästva kasutamise direktiiviga.

Töörühma liikmete valikul lähtuti ka vajadusest käsitleda pestitsiidide kasutamisega seotud probleeme märksa laiemas plaanis, kus võetakse arvesse nii Euroopa Liidu rohelepe ja ühine põllumajanduspoliitika kui ka bioloogilise mitmekesisuse säilitamise strateegia eesmärgid.

Professor Georg Martin valiti Euroopa merekomitee (European Marine Board – EMB) töörühma, mis hakkab kaardistama merepõhja elukohti (i.k Working Group on «Marine Habitat Mapping»). See on üha olulisem teadmine näiteks tuuleparkide ehitamise puhul ning vajalik iga riigi merealade haldamiseks ja kasutamiseks. Merekomitee poliitikasoovitus peaks valmima 2022. aasta lõpuks.

Akadeemik Anne Kahru on keemilise ja bioloogilise füüsika instituudi juhtivteadur ning keskkonnatoksikoloogia laboratooriumi juhataja; üks maailma juhtivaid eksperte ökotoksikoloogia valdkonnas ehk selles, kuidas mitmesugused mürgid mõjutavad loodust.

Georg Martin on Tartu ülikooli Eesti mereinstituudi merebioloogia professor, teaduste akadeemia mereteaduste komisjoni liige. Erialaselt on ta Läänemere piirkonna tippspetsialist merepõhja elustiku toimimise, iseloomustamise ja kaardistamise alal.

Tagasi üles