Kerajad vetikakolooniad ehk marimod on Inglismaal leiutatud roboti mootoriks
Kerajad vetikakolooniad ehk marimod on Inglismaal leiutatud roboti mootoriks Foto: Wikipedia

Vetikakera on uuele robotile ühtaegu nii mootoriks kui kütusetootjaks.

Vetikakera väljanägemisega ja fotosünteesist energiat ammutav robot suudab ujuda vees ja mööduda erinevatest takistustest