R, 24.03.2023

Järelvaadatav ⟩ Tartu Ülikooli teadlased pakuvad lahendusi koroonapandeemia mõjudele

Claire Peinar
, Postimees TV toimetaja
Tartu Ülikooli teadlased pakuvad lahendusi koroonapandeemia mõjudele
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments 2

26. ja 27. novembril korraldab Tartu Ülikool konverentsi «Arukas kohanemine koroonaviirusega», kus enam kui 50 teadlast kõigist ülikooli teadusvaldkondadest annavad ülevaate sellest, mida on aasta jooksul viiruse kohta teada saadud. Teadlaste kõrval astuvad konverentsil üles poliitikakujundajad, otsustajad ja eksperdid väljastpoolt Tartu Ülikooli, et mõtestada ühiskonna ootusi koroonaviirusega kohanemisel.

Ühiskonna ootusi ja otsustajate ees seisvaid ülesandeid koroonaviirusega kohanemisel mõtestavad president Kersti Kaljulaid, president Toomas Hendrik Ilves, sotsiaalminister Tanel Kiik, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi asekantsler Siim Sikkut ning terviseameti meditsiinistaabi juht Arkadi Popov.

Konverentsi teemadering ulatub koroonaviiruse seirest ja haigete ravist epideemia sotsiaal-majandusliku mõju vähendamise ja inimeste igapäevase toimetuleku viisideni. Arutletakse suurandmete ja geeniinfo tähtsuse üle viiruse leviku ohjeldamisel, tutvustatakse uuenduslikke lahendusi, mis aitavad elada koos koroonaviirusega, ning püütakse hinnata epideemia edasist kulgu.

Koroonakriisi käigus avalikkusele juba hästi tuttavaks saanud teadlaste Irja Lutsari, Andres Meritsa, Ruth Kalda, Heikki Junnineni, Krista Fischeri ja Raul Eametsa kõrval astub konverentsil üles rohkem kui 50 teadlast kõigist ülikooli teadusvaldkondadest.

Konverentsi esimese päeva ülekanne täispikkuses järelvaadatav:

Konverentsi ajakava

Neljapäev, 26. november

09.30   Avasõnad. Toomas Asser, Tartu Ülikooli rektor

09.40   «Teadus ühiskonna heaks». Kersti Kaljulaid, Vabariigi President

10.00   «COVID-19 pandeemia esimesed õppetunnid». Irja Lutsar, meditsiinilise mikrobioloogia professor, COVID-19 tõrje teadusnõukoja juht

10.20   Johan Skytte medali üleandmine Vabariigi Presidendile Kersti Kaljulaidile

Koroonaviirus: kuidas näha nähtamatut?
Teemajuhid on Kristjan Vassil ja Mikk Jürisson

10.25   Sissejuhatav videoettekanne «Otsustajate ootused ülikoolile». Tanel Kiik, sotsiaalminister

10.40   «Mida räägivad andmed koroonaviiruse epideemiast Eestis?" Krista Fischer, matemaatilise statistika professor

10.55   «Koroonaviiruse tegelik levik ja epideemia kulg Eestis». Ruth Kalda, peremeditsiini professor

Teadusvideo «Kaitsemaskide kvaliteedi testimine». Helina Lipp, füüsika instituudi keskkonnafüüsika labori spetsialist

11.10   Sirutuspaus 

11.30   «Koroonaviiruse esinemine reovees ning sellel põhinev eelhoiatussüsteem». Tanel Tenson, antimikroobsete ainete tehnoloogia professor

11.45   «Koroonaviiruse antikehad Eesti elanike organismis pärast esimest nakkuslainet». Piia Jõgi, lastenakkushaiguste assistent

12.00   «Koroonaviirusele viitavad haigusnähud antikehade uuringute põhjal». Hiie Soeorg, meditsiinilise mikrobioloogia teadur

12.15   «Koroonaviiruse eri tüved Eestis. Kust need pärit on ja milliseid puhanguid põhjustasid?» Radko Avi, meditsiinilise viroloogia vanemteadur

Teadusvideo «Plasma õhufiltrites aitab vähendada õhus lenduvaid viirusi». Indrek Jõgi, plasmatehnoloogia vanemteadur

Teadusvideo «Vase ja hõbeda nanoklastrid õhufiltrite kasutusea pikendamiseks». Enn Lust, füüsikalise keemia professor

12.30   Aruteluring: Irja Lutsar, Ruth Kalda, Krista Fischer, Üllar Lanno

13.10-14.00    Lõunapaus

COVID-19: köhast koomani
Teemajuhid on Joel Starkopf ja Peep Talving 

14.00   Sissejuhatav ettekanne «Praktikute ootused arstiteadlastele». Arkadi Popov, Terviseameti meditsiinistaabi juht

14.15   «Õpime ajaloost: katku seljatamine 250 aastat tagasi». Mati Laur, uusaja professor

14.30   «Kes ja kui raskelt koroonat põdes?». Anneli Uusküla, epidemioloogia professor

14.45   «COVID-19 haigusega hospitaliseeritud patsientide epidemioloogilised ja kliinilised näitajad». Pilleriin Soodla, infektsioonihaiguste assistent

15.00   «Haiglasse sattunud koroonahaigete immuunvastuse analüüs». Pärt Peterson, molekulaarimmunoloogia professor

Teadusvideo «Müüontomograafia - uudne lähenemine meditsiinidiagnostikas». Madis Kiisk, ioniseeriva kiirguse füüsika vanemteadur  

15.15    Sirutuspaus

15.35   «Koroonast paranenud inimeste vereplasma kasutamine raskete haigusjuhtude ravis». Juri Karjagin, anestesioloogia ja intensiivravi dotsent

15.50   «COVID-19 patsientide järelkontroll 3 ja 6 kuud peale infektsiooni põdemist». Anne Kallaste, arst-õppejõud

16.05   «Kliinilise eetika juhised haiglatele. Kuidas koroonakriis pani bioeetika proovile?» Margit Sutrop, praktilise filosoofia professor

Teadusvideo «Viirusekaitse raskesti puhastatavatele pindadele». Angela Ivask, geneetika professor

Teadusvideo «Sahhariididega viiruse vastu». Triinu Visnapuu, mikrobioloogia dotsent ja Margus Varjak, viroloogia vanemteadur

16.20   Aruteluring: Arkadi Popov, Toomas Kariis, Pilleriin Soodla, Anne Kallaste

Reede, 27. november

Palju enamat kui lihtsalt viirus: pandeemia sotsiaal-majanduslik mõju
Teemajuhid on Sten Torpan ja Raul Eamets

08.55   Sissejuhatav ettekanne «Milline on ühiskonna ootus ülikoolile?». Siim Sikkut, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi side ja riigi infosüsteemide asekantsler

09.10   «Stressiga toimetulek eriolukorras ja mõju vaimsele tervisele». Kirsti Akkermann, kliinilise psühholoogia dotsent

Teadusvideo «Laste vaimset tervist toetav telefonirakendus». Kadri Haljas, Triumf Health’i asutaja ja tegevjuht

Teadusvideo «Kiriklik hingehoid eriolukorras». Kaido Soom, praktilise usuteaduse lektor ja Olga Schihalejev, religioonipedagoogika dotsent

09.30   «Eriolukorra argikogemus: hoiakud ja toimetulekustrateegiad». Leena Kurvet-Käosaar, kultuuriteooria dotsent

09.45   «Sotsiaalhoolekande asutuste ja klientide kerksus pandeemia ajal». Kristi Nero, analüütik 

10.00   «Koroonaviiruse sotsiaalmajanduslikud mõjud Eestis ning rakendatud kriisimeetmete tõhusus». Raul Eamets, makroökonoomika professor

10.15   «Ettevõtetele suunatud koroonaviiruse kriisimeetmete mõju hindamise võimalused avaandmete põhjal». Andres Võrk, analüütik

10.30   «Responding to the Pandemic: Resilience and Responsibility across Europe (ResPand)» / «Euroopa riikide paindlikkus ja vastutustunne pandeemiale reageerides». Andrey Makarychev, külalisprofessor

Teadusvideo «Interaktiivne õpiprogramm Häirekeskusele». Tiit Hennoste, eesti keele vanemteadur

10.45   Sirutuspaus

11.05   «Kirjakastid ja kõnepostid kolme katku vahel. Koroonaviirusest ajendatud andmepüügi juhtumid rahvusvahelises meedias». Andra Siibak, meediauuringute professor

11.20   «Kriisist uue normaalsuseni: koroonaviiruse meediakajastused». Raili Marling, anglistika professor

Teadusvideo «Õppijakogemus eriolukorras». Margus Pedaste, haridustehnoloogia professor

Teadusvideo «Tartu Ülikooli õppetunnid eriolukorras». Siim Espenberg, Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskuse juhataja

11.35   Aruteluring: Janno Järve, Kati Orru, Siim Sikkut

12.25–13.15 Lõunapaus

Kuidas geeniandmed, suurandmed ja innovatsioon aitavad koroonaviirusega kohaneda?
Teemajuhid on Mihkel Solvak ja Mait Metspalu 

13.15   Sissejuhatav ettekanne «Viirus kui andmeprobleem». President Toomas Hendrik Ilves, Stanfordi Ülikooli külalisteadur

13.30   «COVID-19 ja andmeteaduse tööriistad kaose mõistmiseks». Hedi Peterson, bioinformaatika vanemteadur

13.45   «Hädaolukorrad ja andmestike kasutamine haavatavate rühmade tuvastamiseks». Kati Orru, kestlikkuse sotsioloogia vanemteadur

14.00   «Geeniandmed ning koroonasse haigestumise tõenäosus ja haiguse kulg». Reedik Mägi, bioinformaatika juhtivteadur 

14.15   «Koroona rasket kulgu põhjustavatest geenidest tõhusate ravimiteni». Lili Milani, epi- ja farmakogenoomika juhtivteadur

14.30   «SARS-CoV-2 pöördgeneetika - uued töövahendid ja vaktsiinikandidaadid». Andres Merits, uurija-professor

Teadusvideo «Patsiendiküsimustik parandab arstiabi kvaliteeti». Kadri Suija, peremeditsiini dotsent

14.45   Sirutuspaus 

15.05   «Mobiilpositsioneerimise andmete kasutamine koroonaviiruse leviku uurimisel». Anto Aasa, inimgeograafia vanemteadur

15.20   «Lukku pandud maailma mõju Eesti õhukvaliteedile». Heikki Junninen, keskkonnafüüsika professor

Teadusvideo «Liikurrobotid haiglatesse». Karl Kruusamäe, robootika dotsent ja Arun Kumar Singh, koostöörobootika dotsent

15.35   Aruteluring: Toomas Hendrik Ilves, Tiit Tammaru, Tõnu Esko, Jaak Vilo

16.15   Kokkuvõte. Kristjan Vassil

Konverentsi teemade ja ettekannete tutvustused on veebilehel koroonakonverents.ut.ee.

Märksõnad
Tagasi üles