K, 31.05.2023

Laamade liitumine: kaks teadlaste maailmaorganisatsiooni ühinesid

Ebe Pilt
Facebook Twitter
Comments
Tarmo Soomere Rahvusvahelise Teadusnõukogu asutamisel Pariisis.
Tarmo Soomere Rahvusvahelise Teadusnõukogu asutamisel Pariisis. Foto: Eesti Teaduste Akadeemia

Kaks maailma suurimat teaduse eestkoste organisatsiooni liitumisel moodustunud Rahvusvaheline Teadusnõukogu hakkab seisma nii loodus- kui ka humanitaarteaduste eest.

Pariisi Okeanograafia Instituudi ajaloolises amfiteatris viidi täna lõpule kahe teaduse maailmaorganisatsiooni ühinemine. Sündmust austas oma kohalviibimisega Monaco prints Albert, kes on maailmas tuntud mereteaduse kirgliku eestvedajana ning kelle loodud fond toetab seda instituuti. Eesti jalgpalli ajalukku on prints Albert läinud ainsa kuninglikust soost inimesena, kes Eesti vastu värava löönud. See sündis 2002. aasta heategevusmängus, kus Eesti sporditähtede koondis võõrustas Monaco All Starsi meeskonda.

Rahvusvaheline Teadusnõukogu (ICSU) asutati 1931. aastal. Liikmeid on kaht tüüpi. Igast riigist saab sinna kuuluda üldjuhul üks, enamasti kas teaduste akadeemia või teadusagentuur. 143 sellist asutust esindavad 122 maa teadlasi. Teise liikmete kategooria moodustavad rahvusvahelised teaduslikud erialaliidud. Selliseid on 39. ICSU tegevust toetavad veel 31 assotsieerunud organisatsiooni.

Kuni 1998. aastani kasutati nimetust International Council of Scientific Unions ning kuni eilseni International Council for Science.

Organisatsiooni keskne eesmärk on teaduse ja ühiskonna üleilmsete võtmeprobleemide identifitseerimine ja käsitlemine koostöös kõigi maade ja erialade teadlastega. Eesti Teaduste Akadeemia on ICSU liige 1992. aastast.

ICSU tegevus ulatus kaugele akadeemilise maastiku piiride taha. ICSU oli üks praeguseks kogu maailmas hoogu kogunud säästva arengu mõtteviisi algatajaid. Selle eesmärk on korraldada meie elu nõnda, et me ei üleekspluateeriks Maa ressursse ega lõhuks liigselt meid ümbritsevat loodust. Moodsate sõnadega: et me rumalusest või kasuahnusest ei õõnestaks neid ökosüsteemi teenuseid, millele meie elukorraldus tugineb.

ICSU ühendas peamiselt reaal- ja loodusteadusega tegelevate teadlaste ühendusi. Seetõttu asutati 1952. aastal sotsiaal- ja humanitaarteaduste akadeemiaid ühendav sõsarorganisatsioon International Social Science Council (ISSC).

Põhimõtteline otsus nende ühenduse liitumiseks tehti nende erakorralisel ühisel peaassamblees 2016. aasta novembris Oslos. Detailid arutati läbi 2017. aasta oktoobris Taipeis toimunud foorumil. Ühiseks nimeks on nüüd International Science Council (ISC).

Uue organisatsiooni esimeseks presidendiks valiti matemaatik, Lõuna-Aafrika teaduste akadeemia ekspresident Daya Reddy. Oma valimiskõnes rõhutas ta, et seninähtamatu erinevate teadusvaldkonda katvusega unioon, mis toetub loodus-, humanitaar- ja sotsiaalteaduste ühisele platvormile, suudab mobiliseerida senisest palju efektiivsemalt uusimad teadmised nii kohalike kui ka globaalprobleemide lahendamiseks.

See võib olla pealtnäha väike muutus akadeemilise maastiku jaoks, kuid tähendab olulist nihet teaduse tähenduse muutumisel. Loodus-, humanitaar- ja sotsiaalteadlaste ühine sõnum on mitte ainult palju tugevam, vaid ka palju täpsem ja olulisem ühiskonna jaoks kui mistahes valdkonna spetsialistide sõnum.

Kommentaar

Tarmo Soomere, Eesti teaduste akadeemia president.

Selline ühinemine on igati tervitatav. Teaduse jagunemine kaheks suureks valdkonnaks, mis teineteist pikka aega ei mõistnud, on kurb relikt minevikust, kus teadlastel oli võimalik kogu elu töötada üht laadi probleemide kallal. Osalt on see ka peegeldus sõnade tähenduste erinevusest eri keeltes. Inglise science tähistab eelkõige loodusteadusi, kuid prantsuse,  saksa ja eesti keele vastavad sõnad kõiki teadusi.

Nii peegeldab teaduse kahe maailmaorganisatsiooni tekkimine ja nende ligi seitsmekümne aasta pikkune paralleelne areng (mis sisaldas omal ajal ka palju üksteise mittemõistmist, vastandumist ja rivaliteeti) anglosaksi maailma keele ja mõtlemisviisi spetsiifikat. Kõnesolev ühinemine on suur samm meie maailma ja ühiskonna parema ja täpsema mõistmise suunas paljude valdkondade spetsialistide koostöös.

Nii ICSU kui ka värskelt teoks saanud ISC ühendavad teaduste akadeemiaid, teadust finantseerivaid organisatsioone kui ka teaduse lõiketeral töötavaid erialaliitusid. Selline võrdlemisi ebatavaline akadeemiate retrospektiivse vaate, teaduse rahalise toe ja kõigi valdkondade tegevteadlaste mõtteviiside unioon kujuneb tõenäoliselt teadmuspõhise maailmavaate selgrooks kogu maailmas.

Facebook Twitter
Comments

Märksõnad

Tagasi üles